۳۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره هنرهای تجسمی فجر خراسان شمالی رسید