صفحه شماره :1


عکس/ جشنواره هنرهای رزمی دفاع شخصی بسیج

به مناسبت سالروز 9 دی دومین جشنواره هنرهای رزمی دفاع شخصی بسیج صبح پنج شنبه نهم دی در سالن 5 آذر بسیج برگزار شد.

(تصاویر) باشگاه هنرهای رزمی زنان در اردن

در حالیکه گزارشات از میزان بالای خشونت علیه زنان در اردن حکایت دارد یک باشگاه رزمی در این کشور فنون رزمی و دفاع شخصی را به زنان و دختران آموزش می دهد.

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا