صفحه شماره :1


نشست بصیرتی ویژه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان بجنورد

همزمان با هفته بسیج، نشست بصیرتی با محوریت اغتشاشات اخیر کشور ویژه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان بجنورد در سالن جلسات ناحیه مقاومت بسیج بجنورد برگزار شد.

برگزاری نشست بصیرتی پیشکسوتان جهاد و شهادت در ناحیه بسیج شیروان

ناحیه مقاومت بسیج شیروان نشستی بصیرتی ویژه پاسداران پیشکسوت در عرص ...

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا