صفحه شماره :1


افزایش ۵۶ درصدی تردد‌ها در ورودی خراسان شمالی

فرمانده انتظامی استان گفت: در این مدت هیچ گونه تلفات جاده‌ای نداشتیم و انتظار ما از رانندگان و مردم این است که همراه و همکار ما باشند .

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا