صفحه شماره :1


آغاز ساخت ایستگاه شماره 6 آتشنشانی از آبان ماه

علی گودرزی گفت: عملیات احداث ایستگاه شماره 6 آتشنشانی بجنورد به مساحت هزار و 700 متر با 600متر بنا در 2طبقه از آبان ماه امسال آغاز می شود.

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا