صفحه شماره :1


آیت الله علی محمدی خراسانی

احساس وظیفه کردم به عنوان یک فقیه و فقیه شناس در انتخابات ورود کنم

هدیه همسر شهید علی محمدی به رژیم اسرائیل+عکس

همسر شهید علی محمدی نسخه تازه ای از پرچم رژیم اشغالگر قدس را با قرار دادن جای کفش خود برآن در تاریخ مبارزه با تروریسم بین المللی رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربی آن ثبت کرد.

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا