صفحه شماره :1


دانش‌آموزان روشندل در تاریکی ادامه تحصیل/کوچک، اما با دنیایی روشن و دلی دریایی

نیشابور به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی برای کودکان روشندل و کم‌بینا دچار کمبودهای شدیدی است که این دانش‌آموزان فقط در مقطع ابتدایی می‌توانند در نیشابور تحصیل کنند.

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا