صفحه شماره :1


محقر رئیس دانشگاه معین خراسان شمالی شد

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حکمی «احمد محقر»، رییس دانشگاه بجنورد، را به عنوان رییس دانشگاه معین خراسان شمالی و نماینده خود در این استان منصوب کرد.

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا