صفحه شماره :1


اقامت مسافران نوروزی به جز هتل ها در سایر اماکن اقامتی خراسان شمالی ممنوع است

حبیب یزدان پناه گفت: براساس مصوبات ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان شمالی در ایام نوروز اقامت مسافران به جز در هتل ها در سایر اماکن اقامتی استان ممنوع است و پذیرش تور نیز فقط از سوی آژانس‌های دارای مجوز انجام می‌شود.

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا