سرکشی وبازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد از گروه جهادی امام رضا (ع)

سرکشی وبازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد از گروه جهادی امام رضا (ع)

سرکشی وبازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد از گروه جهادی امام رضا (ع) در روستای قاضی صورت گرفت
بازآفرینی شهرها، رویایی که فقط با پول تعبیر می شود/ناکامی، پیشانی نوشت محتمل
بررسی اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری ،

بازآفرینی شهرها، رویایی که فقط با پول تعبیر می شود/ناکامی، پیشانی نوشت محتمل

ابلاغیه اجرای طرح بازآفرینی شهری به عنوان سند ملی و راهبردی به استان ها در سال 93 گویای آن بود که تصمیم گیران کشوری با تصویب این سیاست کلان، در گیرو و دار مسائل و مصائب متعدد کشور، متوجه اهمیت ارتقای کیفیت زندگی انسان و جایگاه شهروند محوری آن شده اند.
پیشنهاد سردبیر
گزارش تصویری
گفتگو
پایگاه خبری تحلیلی بجنا